- April Fool Sms

April Fool Sms

April Fool Sms A – U r Attractive B – U r the Best C – U r Cute D – U r Dear 2 Me E – U r Excellent F – U r Funny G – U r Good-Looking H – hehehe I – I’m J – JOKING