- Navratri Sms

Navratri Sms

Navratri Sms
Jagat Paalan Haar Hai Ram,
Mukti Ka Dham Hai Ram,
Hamari Bhakti Ke Aadhar Hai,
Hum Sab Ki Raksha Ke Ye Avataar Hai
Happy Navaratri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *